FIWC 2021

Navigace
CZEGBR
Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Aktualizované propozice pro rok 2021 budou zveřejněny brzy.

Propozice CJ web

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem FCI a ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní, vítězů a čestné, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání  psů není povoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatelé jsou povinni  dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují  podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v místě konání výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Změna rozhodčího vyhrazena. Vystavovatelé na výstavě ČMKU jsou odpovědni za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem.  

Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav.  

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva, psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu; po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění psů a osob. Všichni psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. F veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.  

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Přihlášky se vyplňují elektronicky na webu www.dogoffice.cz. Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. spolumajitel, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psa po uzávěrce není možné. Vstupní list bude zaslán e-mailem.  

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán.  Platný očkovací průkaz psa nebo jeho pas PET PASSPORT s uvedeným platným očkováním.  

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude–li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.  

TŘÍDY:

Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.

Vstup do  třídy  pracovní je podmíněn doložením certifikátu o vykonané zkoušce.  

Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: mezinárodní či národní titul šampiona, titul národního vítěze, klubového vítěze, vítěze speciální výstavy, evropského vítěze, světového vítěze.  

Vstup do třídy čestné je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz. Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B, C.I.E., národní šampion některého z členských státu FCI. Ve třídě čestné se nezadává CAC a V 1 nepostupuje do soutěže o Klubového vítěze/Vítěze FIWC, ale postupuje do soutěže o BOB nebo BOS.

 

TITULY A ČEKATELSTVÍ:  

Super  puppy  – nejlepší pes nebo fena ze třídy štěňat z konkurence jedinců se zadanou známkou velmi nadějný 1

Primus minor  – nejlepší pes nebo fena ze třídy dorostu z konkurence jedinců se zadanou známkou velmi nadějný 1

CAJC ČR – pes a fena ve třídě mladých s oceněním výborný 1  

CAC ČR – pes a fena ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů - s oceněním výborný 1  

Res. CAC – pes a fena ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů - s oceněním výborný 2  

Vítěz FIWC mladých / klubový vítěz mladých – pes a fena s titulem CAJC

Vítěz FIWC veteránů / klubový vítěz veteránů – pes a fena s oceněním výborný 1 ve třídě veteránů

Vítěz FIWC / Klubový vítěz – nejlepší pes a fena z konkurence vítězů mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) - titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých  jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.  

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV) - pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1.

Vítěz plemene – Best of breed (BOB) - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes  (V1) a fena (V1), vítěz třídy čestné pes (V1) a fena (V1), a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Klubový vítěz či Vítěz FIWC).  

Nejlepší  z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS) - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1) nebo fena (V1), vítěz třída čestné pes (V1) nebo fena (V1), a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (Klubový vítěz či Vítěz FIWC) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.   

 

ZJEDNODUŠENÉ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULŮ ŠAMPIONŮ:  

Český  junior šampion  -  bude přiznán psu/feně kteří získají titul CAJC na obou výstavách (FIWC 2020 + klubová výstava WDK 2020).  

Český šampion  -  bude přiznán psu/feně, kteří získají titul CAC na obou výstavách (FIWC 2020 + klubová výstava WDK 2020). 

Český  veterán  šampion  -  bude přiznán psu/feně, kteří získají ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů na obou výstavách (FIWC 2020 + klubová výstava WDK 2020).  

Psům zapsaným v plemenných knihách zemí, s nimiž má ČMKU podepsanou reciproční dohodu (tj. Dánsko, Estonsko, Finsko, Gruzie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Rusko, Ukrajina) bude udělen titul českého šampiona (resp. junioršampiona) na základě získání  1 x CAC (resp. CAJC) v případě, že v době jeho udělení je pes již národním šampionem (resp. junioršampionem) v zemi svého majitele.  

Generální sponzor:

Meradog

Další sponzoři:

coolzada

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah